Welkom bij VBKO Vroegboek Korting

Het nieuwste overzicht van vroegboekkortingen voor zonvakanties, alsook de aantrekkelijkste last-minute aanbiedingen. Dit overzicht wordt meerdere keren dagelijks bijgewerkt, zodat u altijd van de beste deals kunt profiteren.

De Vereniging voor Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) vertegenwoordigt de belangen van ondernemingen in de natte waterbouw en heeft ongeveer 200 leden. De bij de vereniging betrokken bedrijven opereren als aannemer of als serviceprovider die natte materialen zoals zand en slib vervoeren met beunschepen, sleepboten of duwboten. De VBKO zet zich in voor de gezamenlijke belangen van haar leden, zowel als werkgevers als ondernemers.

Natte Waterbouw

Een hedendaagse maatschappij zoals Nederland kan alleen functioneren als ze zich beschermd voelt tegen overstromingen en toegang heeft tot een efficiënte vervoersinfrastructuur. Waterbouwkundigen vervullen deze essentiële maatschappelijke behoefte en creëren de noodzakelijke voorwaarden hiervoor. Dankzij hun expertise in het leven en bouwen met water, kunnen we in onze maatschappij veilig wonen, werken en ontspannen.

Een unieke bedrijfstak

De waterbouwsector die zich bezighoudt met activiteiten op het water is uniek, mede dankzij het speciale varende en drijvende materiaal waarmee ze specifieke projecten uitvoeren. Deze sector kent verschillende segmenten zoals baggerwerkzaamheden, kustbescherming en nautische services. Voor het realiseren van deze speciale projecten is er een groot aantal hoog opgeleide professionals vereist. Binnen deze sector zijn ongeveer 5000 experts actief in zeer gespecialiseerde functies. Het behoud van deze expertise wordt gegarandeerd door specifieke opleidingen, veelal aangeboden door de sector zelf.

De bedrijven

Bedrijven binnen de natte waterbouwsector hebben expertise in één of meerdere eerder genoemde segmenten. Hoewel de meeste van deze bedrijven enkel actief zijn in Nederland, zijn er ook enkelen die in Europa of andere delen van de wereld opereren.

In Nederland zijn ongeveer 80 ondernemingen werkzaam in de natte waterbouw als aannemer, en meer dan twee keer zoveel in de sector van nautische diensten. Deze aannemers realiseren projecten voor instanties zoals Rijkswaterstaat, havens, waterschappen, gemeenten en provinciale besturen. De jaarlijkse omzet in deze sector is ongeveer 500 miljoen €.

Ongeveer tien grote en middelgrote bedrijven in de waterbouw zijn actief binnen de Europese markt, voornamelijk met baggerwerkzaamheden. De jaarlijkse omzet in Europa komt uit op ongeveer 400 miljoen €.

Diverse grote Nederlandse baggerondernemingen genereren buiten Europa een omzet van ongeveer 1,2 miljard €, wat bijna de helft van de wereldmarkt beslaat. Deze ondernemingen houden zich voornamelijk bezig met grootschalige projecten, zoals de constructie en het onderhoud van havens en vaarwegen, het creëren van nieuw land vanuit de zee, en de bescherming van kusten en oevers. Deze werkzaamheden vergen flinke kapitaalinvesteringen en in recente jaren is er een significante toename in de omvang van het gebruikte materieel opgemerkt. Ongeveer vijftig procent van het personeel dat internationaal werkt, is van Nederlandse afkomst.

Hoewel ze een internationaal profiel hebben, blijven de internationaal opererende bedrijven diep geworteld in Nederland, vooral als het gaat om de ontwikkeling van apparatuur en de training van deskundig personeel.

Opleidingen
Markt zaken