KAUFEN SIE JETZT

Markt zaken

De bestaansreden van de VBKO-leden is de noodzaak voor waterbouwkundige projecten. Daarom focust het bureau intensief op marktontwikkelingen. Het behoud van continuïteit is cruciaal, aangezien een constante stroom van opdrachten bepaalt of bedrijven hun personeel kunnen behouden en hun uitrusting winstgevend kunnen inzetten.

Beschreibung

De overheidssector is de voornaamste klant in onze branche. Vooraanstaande klanten zijn Rijkswaterstaat, Waterschappen, havenautoriteiten, provincies en lokale gemeenten.

De omvang van de nationale markt wordt grotendeels gedefinieerd door de budgetten van diverse overheidsorganen, waaronder budgetten voor waterbeheer, waterkering, vaarwegonderhoud en grootschalige projecten. Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid) geeft jaarlijks data vrij over de GWW-markt, gebaseerd op nationale begrotingscijfers.

Binnen deze budgetten zijn ook de uitgaven voor niet-specifieke waterbouwkundige projecten inbegrepen, zoals het onderhoud van elektrische systemen in sluizen en bruggen. Dit betekent dat de werkelijke marktgrootte kleiner is. Bovendien gebeurt het vaak dat niet het volledige budget wordt gebruikt. Aanbestedingsprocessen bieden een duidelijk beeld van actuele markttrends. Daarom monitoren we welke projecten worden aanbesteed, maar deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor leden.

De waterbouwmarkt is ook gedeeltelijk afhankelijk van trends in andere GWW-sectoren. Bijvoorbeeld, weg- en spoorwegconstructies vereisen veel zand. Dit zand, afkomstig uit de Noordzee, wordt door baggerschepen getransporteerd naar overslagpunten en vervolgens via beunschepen en beunbakken naar binnenlandse laad- en loslocaties vervoerd. Jaarlijks gaat het om aanzienlijke volumes, soms meer dan 20 miljoen m3. Ontwikkelingen binnen de natte zandtransportmarkt zijn essentieel voor de leden. Op onze website vindt u een overzicht van de hoeveelheid zand die uit nationale wateren is gewonnen.